การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน


1. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด โดยมีให้เลือก 4  ธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง


ธนาคารเลขบัญชีสาขาประเภทบัญชีชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
076-304031-5
รามอินทรา กม.4.5
กระแสรายวันบริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด 
ธนาคารออมสิน

000-0-01984-780

รามอินทรา กม.7
กระแสรายวัน
 บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
061-3-07353-1
ประตูน้ำปทุมวัน
กระแสรายวัน
 บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ106-3-171118ประตูน้ำปทุมวันกระแสรายวันบริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำกัด

ไปหน้าแจ้งชำระเงิน


2. หลังจากที่ท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ


3. กรุณานำหมายเลขคำสั่งซื้อจากอีเมลที่ได้รับ มากรอกในการแจ้งโอนเงิน


4. แจ้งโอนเงิน เพื่อยืนยันการโอนเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานการโอน