การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน


1. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท โดยมีให้เลือก 2  ธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง


ธนาคารเลขบัญชีสาขาประเภทบัญชีชื่อบัญชี
 ธนาคารกรุงเทพ 
1063125924
ประตูน้ำ
กระแสรายวันบมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
 ธนาคารกสิกรไทย
0051063082
ประตูน้ำ
กระแสรายวัน
บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท 

ไปหน้าแจ้งชำระเงิน


2. หลังจากที่ท่านชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ


3. กรุณานำหมายเลขคำสั่งซื้อจากอีเมลที่ได้รับ มากรอกในการแจ้งโอนเงิน


4. แจ้งโอนเงิน เพื่อยืนยันการโอนเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานการโอน