ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระของประชาชน

พระถูกกลั่นแกล้ง !!!

มารไม่มี บารมีไม่เกิด

ครูบาเจ้าศรีวิชัย "พระของประชาชน"

ต้องอธิกรณ์ 6 ครั้ง แต่...

พ้นอธิกรณ์ และ ไม่เคยโดนสึก

 

ครั้งที่ 1 โดนกักตัวที่วัดลี้หลวง 4 วัน พ.ศ. 2453

ครั้งที่ 2 โดนกักตัวที่วัดชัย เมืองลำพูน 23 วัน พ.ศ. 2453

ครั้งที่ 3 โดนกักตัวที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เมืองลำพูน 2 ปี พ.ศ. 2453

ครั้งที่ 4 เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ให้ทำหนังสือชี้แจงเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะ ขณะจำพรรษาที่วัดบ้านปางท่านครูบาชี้แจงแล้วคณะผู้สอบสวนไม่สามารถเอาผิดได้ พ.ศ. 2455

ครั้งที่ 5 โดนกล่าวหา 8 ข้อ เรื่องเป็น "กบฏผีบุญ" ถูกห้ามออกจากเขตจังหวัดลำพูน 15 วันแล้วเรียกไปกักตัวที่วัดศรีดอนไชย 3 เดือน แล้วส่งเข้ากรุงเทพ กักตัวที่วัดเบญจมบพิตร 2 เดือน 9 วัน เมื่อพ้นอธิกรณ์ท่านครูบาเดินทางกลับถึง ลำพูน วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2463

ครั้งที่ 6 โดนกล่าวหา 5 ข้อโดยสรุปคือ "แยกตัวออกจากระบบสงฆ์ส่วนกลาง และตั้งตนเป็นเจ้าคณะมณฑลพายัพ" ถูกกักตัวไต่สวนที่วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ นาน 6 เดือนแล้วไปวินิจฉัยโทษที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพอีก 6 เดือน 13 วัน ครูบาเจ้าศรีวิชัย เซ็นชื่อรับรองจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคณะสงฆ์ส่วนกลาง ในวันที่ 29 เม.ย.2479 จึงถูกส่งตัวขึ้นรถไฟกลับลำพูน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2479

 

เพราะเหตุใดเล่า พระสงฆ์องค์หนึ่ง จึงถูกกลั่นแกล้งถึงเพียงนี้

 

เป็นเรื่องจริงในปะวัติศาสตร์คณะสงฆ์ บนแผ่นดินล้านนา

  • ผู้ผลิต: Aladin Online
  • รหัสสินค้า: G2EXTUM004793
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา 160.00 บาท 180.00 บาท